Tussentijdse toetsing

Home > Informatie Professionals > Tussentijdse toetsing

Bij Tussentijdse toetsing (TTT) wordt een capaciteitenonderzoek afgenomen bij leerlingen van klas 1, 2 of 3 waarvan de schoolresultaten niet overeenkomen met de verwachtingen en een analyse van het dossier geen duidelijkheid geeft over de oorzaak van de achterblijvende resultaten.

Deze leerlingen hebben dusdanige resultaten dat de kans groot is dat ze zullen gaan doubleren. Het onderzoek wordt afgenomen om te voorkomen dat leerlingen blijven zitten op het huidige niveau, terwijl ze onvoldoende capaciteiten hebben om dat niveau te halen. Met andere woorden: als zitten blijven geen zin heeft.
Hiervoor wordt een capaciteitenonderzoek gedaan.

Het is belangrijk dat de mentor zich voorafgaand aan de aanmelding voor de ttt een goed beeld heeft gevormd  van  de motivatie, werkhouding, aanpak van de leerling, de begeleiding thuis en ook het dossier goed heeft bekeken.  Dit kan samen met de onderwijsondersteuningsspecialist worden besproken om zo met elkaar te beoordelen of een capaciteitenonderzoek zinvol is.  Het is daarnaast goed om te beseffen dat het iq niet de enige voorspeller is voor het schoolsucces.

Bij leerlingen die voor een tweede keer een bepaald leerjaar doen en weer minder scoren dan verwacht, is het een hulpmiddel om te bekijken of overstappen naar een ander onderwijsniveau niet een veel betere optie is.

De test is niet bedoeld voor leerlingen die al kortgeleden een NIO of ander capaciteitenonderzoek gedaan hebben of voor leerlingen met gedragsproblematiek, daarvoor geldt de OndersteuningsTeam- OnderwijsOndersteuningSpecialist route. Hierover kunt u hier meer lezen.

Ouders geven vooraf toestemming voor het afnemen van de test.
Zij krijgen de uitslag eerst opgestuurd en kunnen bezwaar maken tegen het delen van de uitslag met school.

De aanmeldperiode voor de tussentijdse toetsing is over het algemeen vanaf de voorjaarsvakantie tot uiterlijk half april.

Informatie over de aanmelding vindt u hier, het aanmeldformulier zelf vindt u hier