Informatie Professionals

Inloggen professionals

Filter

Meiden op het schoolplein aan het kletsen in de pauze

Thuiszitters

De scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in de regio Schiedam, Vlaardingen en Maassluis en Maasland…
Studenten aan het werk tijdens de les in concentratie. Speciaal voortgezet onderwijs

Informatiepakket MVS

Het informatiepakket bevat belangrijke informatie voor professionals die werken op het snijvlak van onderwijs en…
Studenten bij witte kluisjes aan het lachen in de hal

Ondersteuning in het voortgezet onderwijs

Binnen het samenwerkingsverband Nieuwe Waterweg Noord (Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Maasland) kennen we verschillende niveaus…
Studenten tijdens de les aan het lachen op de foto

Bovenschoolse voorziening InZicht

In de wet passend onderwijs biedt artikel 7a, lid 10a de mogelijkheid onder verantwoordelijkheid van…
studenten tijdens de les aan het werk terwijl ze beiden een headset delen

Tussentijdse toetsing

Bij Tussentijdse toetsing (TTT) wordt een capaciteitenonderzoek afgenomen bij leerlingen van klas 1, 2 of…
Studenten aan het werk tijdens de les in concentratie. Speciaal voortgezet onderwijs

Voortgezet speciaal onderwijs

Voor sommige leerlingen is de ondersteuning in het regulier voortgezet onderwijs niet genoeg. Deze leerlingen…
Student in concentratie tijdens de les, overstap BO-VO

Overstap basisonderwijs – voortgezet onderwijs

Een aantal leerlingen zal in het voortgezet onderwijs een vorm van ondersteuning nodig hebben. Deze…
Verandering van middelbare school studenten in het gebouw

Veranderen van voortgezet onderwijs school

Bij elke overstap van een leerling van een school voor voortgezet onderwijs naar een andere…
Lachende student tijdens de les met een poster over macrons op de achtergrond. Overstapcoach

Overstapcoach

Voor sommige jongeren in het voortgezet (speciaal) onderwijs (vso) is de overstap naar het mbo…
Studenten vrolijk tijdens de les

Nieuwkomers

Voor nieuwkomers tussen de 12 en 18 jaar die onlangs vanuit het buitenland naar Nederland…
Student aan het werk, procedure VO voor LWOO studenten

Procedure VO voor LWOO en PRO

Soms wordt pas in het voortgezet onderwijs duidelijk dat leerlingen gebaat zijn bij leerwegondersteuning of…
Student reikt in haar kluisje om iets te pakken terwijl ze een foto laat maken.

Privacy Convenant Samenwerking Onderwijs Gemeenten Jeugdhulp

Op 29 september 2021 ondertekenden de partners het Privacy convenant Samenwerking Onderwijs Gemeenten Jeugdhulp voor…

Algemene informatie

Het Samenwerkingsverband NWN ondersteunt scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Maasland bij de begeleiding van leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften.

Meer informatie >

Ouder- en jeugdsteunpunt

Informatie voor ouders en leerlingen over het samenwerkingsverband, passend onderwijs en onze scholen

Meer informatie >

Informatie voor professionals

Informatie voor professionals uit het onderwijs over het samenwerkingsverband, passend onderwijs en aanvraagprocedures.

Meer informatie >