Informatie Professionals

Inloggen professionals

Filter

Verandering van middelbare school

Veranderen van voortgezet onderwijs school

Bij elke overstap van een leerling van een school voor voortgezet onderwijs naar een andere…

Overstapcoach

Voor sommige jongeren in het voortgezet (speciaal) onderwijs (vso) is de overstap naar het mbo…

Thuiszitters

De scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in de regio Schiedam, Vlaardingen en Maassluis en Maasland…

Nieuwkomers

Een jongere tussen de 12 en de 18 jaar, die recent vanuit het buitenland in…

Procedure VO voor LWOO en PRO

Soms wordt pas in het voortgezet onderwijs duidelijk dat leerlingen gebaat zijn bij leerwegondersteuning of…

Privacy Convenant Samenwerking Onderwijs Gemeenten Jeugdhulp

Op 29 september 2021 ondertekenden de partners het Privacy convenant Samenwerking Onderwijs Gemeenten Jeugdhulp voor…

Informatiepakket MVS

Het informatiepakket bevat belangrijke informatie voor professionals die werken op het snijvlak van onderwijs en…

Tussentijdse toetsing

Bij Tussentijdse toetsing (TTT) wordt een capaciteitenonderzoek afgenomen bij leerlingen van klas 1, 2 of…

Bovenschoolse voorziening InZicht

In de wet passend onderwijs biedt artikel 7a, lid 10a de mogelijkheid onder verantwoordelijkheid van…

Voortgezet speciaal onderwijs

Voor sommige leerlingen is de ondersteuning in het regulier voortgezet onderwijs niet genoeg. Deze leerlingen…

Ondersteuning in het voortgezet onderwijs

Binnen het samenwerkingsverband Nieuwe Waterweg Noord (Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Maasland) kennen we verschillende niveaus…

Overstap basisonderwijs – voortgezet onderwijs

Een aantal leerlingen zal in het voortgezet onderwijs een vorm van ondersteuning nodig hebben. Deze…

Algemene informatie

Het Samenwerkingsverband NWN ondersteunt scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Maasland bij de begeleiding van leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften.

Meer informatie >

Ouder- en jeugdsteunpunt

Informatie voor ouders en leerlingen over het samenwerkingsverband, passend onderwijs en onze scholen

Meer informatie >

Informatie voor professionals

Informatie voor professionals uit het onderwijs over het samenwerkingsverband, passend onderwijs en aanvraagprocedures.

Meer informatie >