Op deze website vindt u informatie over de activiteiten van het  Samenwerkingsverband Nieuwe Waterweg Noord voor voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs.

Het samenwerkingsverband voert activiteiten zoals beschreven in het ondersteuningsplan  Deze activiteiten zijn gericht op scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Maasland en hun leerlingen.