Ouder Plus Jeugdsteunpunt

Landelijk informatie passend onderwijs

Ouder Plus Jeugdsteunpunt

Als je vragen hebt over onderwijs, neem je altijd eerst contact op met de school. Blijven er vragen over of komt je er met school niet uit? Neem dan contact op met het Ouder+jeugdsteunpunt. Het steunpunt is bedoeld om ouders/verzorgers en jeugd te informeren en te ondersteunen op het gebied van passend onderwijs.

Informatiesets voor ouders en leerlingen binnen het voortgezet onderwijs

Bekijk infoset voor oudersBekijk infoset voor leerlingenInformation Secondary education

Filter

Lachende student tijdens de les met een poster over macrons op de achtergrond. Overstapcoach

Overstapcoach

Voor sommige jongeren in het voortgezet (speciaal) onderwijs (vso) is de overstap naar het mbo…
Naar het voorgezet onderwijs header afbeelding

Landelijke informatie passend onderwijs

Informatieset voor ouders: ‘Wat is passend onderwijs, versie voortgezet onderwijs’
Student reikt in haar kluisje om iets te pakken terwijl ze een foto laat maken.

Naar het voortgezet onderwijs

Uw kind zit in groep 8 en gaat volgend schooljaar naar het voortgezet onderwijs. Een…
Inzicht, leraar en student gesprek doelen cropped afbeelding

Bovenschoolse voorziening InZicht Schiedam

In de bovenschoolse voorziening worden leerlingen opgevangen die het om wat voor reden dan ook…
Student aan het werk, huiswerk maken, doorstroomtafel

Doorstroomtafel

De overstap van v(s)o naar mbo is voor sommige jongeren risicovol en vraagt om veel…
Student in concentratie tijdens de les, overstap BO-VO

Voortgezet speciaal onderwijs

Voor sommige leerlingen is de ondersteuning in het regulier voortgezet onderwijs niet genoeg. Deze leerlingen…
Verschillende studenten aan het werk in de bibliotheek in concentratie, op het juiste niveau aan het werk

Zit mijn kind op het juiste niveau?

Soms gaat het niet zo goed met een leerling op school. Dan kunnen er twijfels…
Student in het zonnetje buiten zitten in zijn eentje

Ondersteuningsteam

Iedere school heeft een ondersteuningsteam. Ontvangt u een uitnodiging van school voor een overleg met…
Studenten in concentratie over de les

Mijn kind gaat niet meer naar school

De scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in de regio Schiedam, Vlaardingen en Maassluis en Maasland…

Algemene informatie

Het Samenwerkingsverband NWN ondersteunt scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Maasland bij de begeleiding van leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften.

Meer informatie >

Ouder Plus Jeugdsteunpunt

Informatie voor ouders en leerlingen over het samenwerkingsverband, passend onderwijs en onze scholen

Meer informatie >

Informatie voor professionals

Informatie voor professionals uit het onderwijs over het samenwerkingsverband, passend onderwijs en aanvraagprocedures.

Meer informatie >