Ouder- en jeugdsteunpunt

Landelijk informatie passend onderwijs

Informatieset voor ouders: ‘Wat is passend onderwijs, versie voortgezet onderwijs’

Bekijk infoset voor oudersBekijk infoset voor leerlingenInformation Secondary education

Filter

Naar het voortgezet onderwijs

Uw kind zit in groep 8 en gaat volgend schooljaar naar het voortgezet onderwijs. Een…

Zit mijn kind op het juiste niveau?

Soms gaat het niet zo goed met een leerling op school. Dan kunnen er twijfels…

Ondersteuningsteam

Iedere school heeft een ondersteuningsteam. Ontvangt u een uitnodiging van school voor een overleg met…

Mijn kind gaat niet meer naar school

De scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in de regio Schiedam, Vlaardingen en Maassluis en Maasland…

Nieuw in nederland

Nieuw in Nederland Een jongere tussen de 12 en de 18 jaar, die net vanuit…

Bovenschoolse voorziening InZicht

In de bovenschoolse voorziening worden leerlingen opgevangen die het om wat voor reden dan ook…

Doorstroomtafel

De overstap van v(s)o naar mbo is voor sommige jongeren risicovol en vraagt om veel…

Overstapcoach

Voor sommige jongeren in het voortgezet (speciaal) onderwijs (vso) is de overstap naar het mbo…

Voortgezet speciaal onderwijs

Voor sommige leerlingen is de ondersteuning in het regulier voortgezet onderwijs niet genoeg. Deze leerlingen…

Algemene informatie

Het Samenwerkingsverband NWN ondersteunt scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Maasland bij de begeleiding van leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften.

Meer informatie >

Ouder- en jeugdsteunpunt

Informatie voor ouders en leerlingen over het samenwerkingsverband, passend onderwijs en onze scholen

Meer informatie >

Informatie voor professionals

Informatie voor professionals uit het onderwijs over het samenwerkingsverband, passend onderwijs en aanvraagprocedures.

Meer informatie >