Nieuwkomers

Home > Informatie Professionals > Nieuwkomers

Voor nieuwkomers tussen de 12 en 18 jaar die onlangs vanuit het buitenland naar Nederland zijn verhuisd, is het van groot belang om zo snel mogelijk naar school te gaan. Het is vaak essentieel dat deze jongeren eerst de Nederlandse taal leren.

Indien de jongere geen Nederlands spreekt, is het noodzakelijk om eerst de taal te leren. De Internationale Vos (Eerste Onderwijs aan Anderstaligen) in Schiedam streeft ernaar om de leerlingen zo snel mogelijk Nederlands te leren, zodat ze kunnen doorstromen naar het voortgezet onderwijs of het MBO, passend bij hun niveau.

Tijdens het eerste jaar bij De Internationale Vos worden alle jongeren tussen de 12 en 18 jaar getest door het Samenwerkingsverband.

Nieuwkomers in Nederland die geen Nederlands spreken, kunnen zich aanmelden bij: De Internationale Vos, Bachplein 578 3122 JM Schiedam

3122 JM Schiedam
info@deinternationalevos.nl
Telefoon: 010 850 35 00
Klik hier om de website van De Internationale Vos te bekijken.

Jongeren die (op) nieuw in Nederland komen wonen en het Nederlands wel (in enige mate) beheersen kunnen zich melden bij het Samenwerkingsverband.
Daar zal  dan na een test een onderwijsadvies worden gegeven.

Op deze pagina vindt u meer informatie.

Hieronder vindt u veel gestelde vragen over dit onderwerp.

Veelgestelde vragen bij dit onderwerp

Wat is WNV-NL?

Wanneer de taalvaardigheden (nog) onvoldoende ontwikkeld zijn, kan geen WISC worden afgenomen. Denk daarbij aan redenen als: slechthorendheid, doofheid, nieuw in Nederland woonachtig.

In dergelijke gevallen wordt een niet-verbale intelligentietest afgenomen.

 

WNVNL:

De WNVNL is een individuele niet-verbale intelligentietest voor kinderen en jongeren van 4 tot 22 jaar. Bij de WNVNL speelt het taalaspect een geringe rol. De test bestaat uit 4 subtests die specifieke

informatie geven over het algemeen intelligentieniveau. Er wordt o.a. een beroep gedaan op:

 • Abstract redeneren
 • Flexibiliteit in denken
 • Visueel korte termijn geheugen;
 • Werkgeheugen
 • Ordenen
 • Aandacht en concentratie
 • Denken in oorzaak-gevolg relaties
 • Sociale kennis

Wat voor didactisch onderzoek wordt er gedaan?

Het Drempelonderzoek
Het Drempelonderzoek is een didactische toets die in groepsverband kan worden afgenomen bij leerlingen van groep 8 en leerlingen van klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs , waarbij gekeken wordt hoe goed een kind presteert bij
– Technisch Lezen
– Begrijpend Lezen
– Spelling
– Rekenen
Er komt per vak een uitslag, waarbij het didactisch (schools) functioneren van een kind wordt vergeleken met leerlingen die een zelfde aantal maanden onderwijs hebben gevolgd. Dit geeft een score voor het leerrendement. Met het leerrendement wordt in procenten uitgedrukt, wat het leerproces bij déze leerling aan resultaat heeft opgeleverd. Hier geldt logischerwijs: een score van 100% betekent “op niveau”; een score kleiner dan 100% is een achterstand en een score groter dan 100% is een voorsprong.

Welke test wordt er gebruikt voor jongeren nieuw in Nederland?

Wanneer de taalvaardigheden (nog) onvoldoende ontwikkeld zijn, kan geen WISC worden afgenomen. Denk daarbij aan redenen als: slechthorendheid, doofheid, nieuw in Nederland woonachtig.

In dergelijke gevallen wordt een niet-verbale intelligentietest afgenomen.

 

WNVNL:

De WNVNL is een individuele niet-verbale intelligentietest voor kinderen en jongeren van 4 tot 22 jaar. Bij de WNVNL speelt het taalaspect een geringe rol. De test bestaat uit 4 subtests die specifieke

informatie geven over het algemeen intelligentieniveau. Er wordt o.a. een beroep gedaan op:

 • Abstract redeneren
 • Flexibiliteit in denken
 • Visueel korte termijn geheugen;
 • Werkgeheugen
 • Ordenen
 • Aandacht en concentratie
 • Denken in oorzaak-gevolg relaties
 • Sociale kennis

Algemene informatie

Het Samenwerkingsverband NWN ondersteunt scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Maasland bij de begeleiding van leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften.

Meer informatie >

Ouder Plus Jeugdsteunpunt

Informatie voor ouders en leerlingen over het samenwerkingsverband, passend onderwijs en onze scholen

Meer informatie >

Informatie voor professionals

Informatie voor professionals uit het onderwijs over het samenwerkingsverband, passend onderwijs en aanvraagprocedures.

Meer informatie >