Nieuwkomers

Home > Informatie Professionals > Nieuwkomers

Een jongere tussen de 12 en de 18 jaar, die recent vanuit het buitenland in Nederland is komen wonen, moet zo snel mogelijk naar school. Vaak is het belangrijk dat de jongere eerst Nederlands leert.

Als de jongere geen Nederlands spreekt moet er eerst Nederlands worden geleerd. Bij De Internationale Vos (Eerste Onderwijs aan Anderstaligen) in Schiedam wordt geprobeerd de leerlingen zo snel mogelijk Nederlands te leren, zodat zij kunnen doorstromen naar het voortgezet onderwijs of MBO passend bij hun niveau.

Alle jongeren tussen de 12 en 18 jaar worden tijdens het eerste jaar bij De Internationale Vos getest door het Samenwerkingsverband.

Jongeren nieuw in Nederland, die geen Nederlands spreken kunnen zich aanmelden bij:
De Internationale Vos,
Bachplein 578
3122 JM Schiedam
info@deinternationalevos.nl
Telefoon: 010 850 35 00
Klik hier om de website van De Internationale Vos te bekijken.

Jongeren die (op) nieuw in Nederland komen wonen en het Nederlands wel (in enige mate) beheersen kunnen zich melden bij het Samenwerkingsverband.
Daar zal  dan na een test een onderwijsadvies worden gegeven.

Op deze pagina vindt u meer informatie.

Hieronder vindt u veel gestelde vragen over dit onderwerp.

Veelgestelde vragen bij dit onderwerp

Wat is WNV-NL?

Wanneer de taalvaardigheden (nog) onvoldoende ontwikkeld zijn, kan geen WISC worden afgenomen. Denk daarbij aan redenen als: slechthorendheid, doofheid, nieuw in Nederland woonachtig.

In dergelijke gevallen wordt een niet-verbale intelligentietest afgenomen.

 

WNVNL:

De WNVNL is een individuele niet-verbale intelligentietest voor kinderen en jongeren van 4 tot 22 jaar. Bij de WNVNL speelt het taalaspect een geringe rol. De test bestaat uit 4 subtests die specifieke

informatie geven over het algemeen intelligentieniveau. Er wordt o.a. een beroep gedaan op:

 • Abstract redeneren
 • Flexibiliteit in denken
 • Visueel korte termijn geheugen;
 • Werkgeheugen
 • Ordenen
 • Aandacht en concentratie
 • Denken in oorzaak-gevolg relaties
 • Sociale kennis

Wat voor didactisch onderzoek wordt er gedaan?

Het Drempelonderzoek
Het Drempelonderzoek is een didactische toets die in groepsverband kan worden afgenomen bij leerlingen van groep 8 en leerlingen van klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs , waarbij gekeken wordt hoe goed een kind presteert bij
– Technisch Lezen
– Begrijpend Lezen
– Spelling
– Rekenen
Er komt per vak een uitslag, waarbij het didactisch (schools) functioneren van een kind wordt vergeleken met leerlingen die een zelfde aantal maanden onderwijs hebben gevolgd. Dit geeft een score voor het leerrendement. Met het leerrendement wordt in procenten uitgedrukt, wat het leerproces bij déze leerling aan resultaat heeft opgeleverd. Hier geldt logischerwijs: een score van 100% betekent “op niveau”; een score kleiner dan 100% is een achterstand en een score groter dan 100% is een voorsprong.

Welke test wordt er gebruikt voor jongeren nieuw in Nederland?

Wanneer de taalvaardigheden (nog) onvoldoende ontwikkeld zijn, kan geen WISC worden afgenomen. Denk daarbij aan redenen als: slechthorendheid, doofheid, nieuw in Nederland woonachtig.

In dergelijke gevallen wordt een niet-verbale intelligentietest afgenomen.

 

WNVNL:

De WNVNL is een individuele niet-verbale intelligentietest voor kinderen en jongeren van 4 tot 22 jaar. Bij de WNVNL speelt het taalaspect een geringe rol. De test bestaat uit 4 subtests die specifieke

informatie geven over het algemeen intelligentieniveau. Er wordt o.a. een beroep gedaan op:

 • Abstract redeneren
 • Flexibiliteit in denken
 • Visueel korte termijn geheugen;
 • Werkgeheugen
 • Ordenen
 • Aandacht en concentratie
 • Denken in oorzaak-gevolg relaties
 • Sociale kennis

Algemene informatie

Het Samenwerkingsverband NWN ondersteunt scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Maasland bij de begeleiding van leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften.

Meer informatie >

Ouder- en jeugdsteunpunt

Informatie voor ouders en leerlingen over het samenwerkingsverband, passend onderwijs en onze scholen

Meer informatie >

Informatie voor professionals

Informatie voor professionals uit het onderwijs over het samenwerkingsverband, passend onderwijs en aanvraagprocedures.

Meer informatie >