Procedure VO voor LWOO en PRO

Home > Informatie Professionals > Procedure VO voor LWOO en PRO

Soms wordt pas in het voortgezet onderwijs duidelijk dat leerlingen gebaat zijn bij leerwegondersteuning of praktijkonderwijs. Hier vindt u informatie over of leerlingen nog in aanmerking kunnen komen voor lwoo en pro en hoe dit kan worden aangevraagd voor leerlingen die al onderwijs volgen in het VO.

Downloads

Hieronder vindt u de benodigde formulieren voor een aanvraag door Voortgezet Onderwijs.