Thuiszitters

Home > Informatie Professionals > Thuiszitters

De scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in de regio Schiedam, Vlaardingen en Maassluis en Maasland werken samen in het Samenwerkingsverband Nieuwe Waterweg Noord voor voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs.

Het samenwerkingsverband heeft als wettelijke taak ervoor te zorgen dat voor alle leerlingen in de regio een passende onderwijsplaats in het voortgezet (speciaal) onderwijs wordt gerealiseerd.
Leerlingen, die langer dan 4 weken niet naar school gaan of voor wie schooluitval dreigt, worden daarom gevolgd en in geval van wettelijk verzuim afgestemd met leerplicht.

School heeft overzicht over de leerlingen die niet naar school gaan of dreigen uit te vallen. Deze leerlingen worden maandelijks besproken met de onderwijs ondersteuning’s specialist

In samenwerking met betrokken hulpverlening wordt gewerkt aan terugkeer in de school, inzet van de juiste hulp of plaatsing op een andere passende plek (binnen onderwijs en/of hulpverlening). Voor alle thuiszitters wordt een ontwikkelingsperspectief plan opgesteld. Dit opp wordt regelmatig geëvalueerd met ouders, leerling en ander betrokkenen.

Algemene informatie

Het Samenwerkingsverband NWN ondersteunt scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Maasland bij de begeleiding van leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften.

Meer informatie >

Ouder Plus Jeugdsteunpunt

Informatie voor ouders en leerlingen over het samenwerkingsverband, passend onderwijs en onze scholen

Meer informatie >

Informatie voor professionals

Informatie voor professionals uit het onderwijs over het samenwerkingsverband, passend onderwijs en aanvraagprocedures.

Meer informatie >