Veranderen van voortgezet onderwijs school

Home > Informatie Professionals > Veranderen van voortgezet onderwijs school
Bij elke overstap van een leerling van een school voor voortgezet onderwijs naar een andere vo-school wordt het doorstroomformulier gebruikt. Dit doorstroomformulier wordt aan ouder(s)/ verzorger(s) meegegeven als de leerling naar een ander vo school wil / moet.
Hoe de procedure doorstroom vo-vo verloopt staat beschreven in het Stappenplan doorstroom VO.

Formulieren Doorstroom Voortgezet Onderwijs

Deze formulieren worden gebruikt voor de overstap naar een andere vo-school

Contact

Heeft u hierbij hulp nodig. Of wilt u graag meer informatie hebben? Neem dan contact met ons op via het contactformulier.U kunt ons ook altijd bellen

Algemene informatie

Het Samenwerkingsverband NWN ondersteunt scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Maasland bij de begeleiding van leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften.

Meer informatie >

Ouder- en jeugdsteunpunt

Informatie voor ouders en leerlingen over het samenwerkingsverband, passend onderwijs en onze scholen

Meer informatie >

Informatie voor professionals

Informatie voor professionals uit het onderwijs over het samenwerkingsverband, passend onderwijs en aanvraagprocedures.

Meer informatie >