Bovenschoolse voorziening InZicht Schiedam

Home > Ouder- en jeugdsteunpunt > Bovenschoolse voorziening InZicht Schiedam

In de bovenschoolse voorziening worden leerlingen opgevangen die het om wat voor reden dan ook niet redden binnen hun huidige school. Bij InZicht krijgen leerlingen een onderwijsplek aangeboden waar zij kunnen werken aan hun leerproces en aan de slag kunnen met datgene waardoor het mis gaat in hun school van herkomst.

InZicht is gevestigd in Schiedam en biedt plaats aan maximaal 40 leerlingen, verdeeld over twee klassen. Zij kunnen gedurende het gehele jaar instromen. Hoofddoelstelling van InZicht is leerlingen een veilige onderwijsplek aan te bieden waarbinnen zij  begeleid worden in hun leerproces en op het sociaal emotionele stuk, zodat zij kunnen terugstromen binnen een passende onderwijsplek. Ook worden er leerlingen opgevangen die al langere tijd thuiszitten of die wachten op een plek binnen het speciaal onderwijs.

Informatie voor leerling en ouder