Vacatures

Home > Algemene informatie > Vacatures

Voor SWV Nieuwe Waterweg-Noord V(S)O zoeken wij een onafhankelijk voorzitter.

Functieomschrijving

Het maatschappelijk belang van het SWV heeft een fundament in de belangrijkste kernwaarde van het SWV:

“Elk kind heeft recht op een kansrijke deelname aan de maatschappij”.

Het SWV heeft daarmee een duidelijke focus op passend onderwijs voor ieder kind en werkt daarom met een organisatiestructuur die dat bevordert. De RvT bestaat uit de bestuurders van de aangesloten schoolbesturen. Het bestuur wordt gevormd door een directeur-bestuurder. Het samenwerkingsverband is in het kader van het werken aan good governance zeer bewust bezig met de ontwikkeling van verdere professionalisering van bestuur en toezicht. De belangrijkste thema’s van de RvT zijn nu:

  • Resultaatgerichtheid en kwaliteitszorg van passend onderwijs
  • De organisatie, met de directeur-bestuurder voorop, in zijn kracht
  • Groeien in de eigen rol als RvT

 

Voorzitter van de raad van toezicht
Als regisseur van het proces van toezichthouden, toon je, mede in het kader van de code van good governance, verbindende en integrerende kwaliteiten. Je bent in staat om een goede relatie te onderhouden met de directeur-bestuurder en periodiek ook met de Ondersteuningsplanraad (OPR). Je hebt oog voor de ethiek van toezichthouden en het vermogen om op basis van inzicht en natuurlijk gezag de voorzittersrol verbindend in te vullen. Je bent rolbewust en besluitvaardig. De voorzitter bereidt samen met de directeur-bestuurder de vergaderingen van de raad van toezicht voor, zit deze voor en zorgt voor toezicht op de uitvoering van de vergaderbesluiten. De voorzitter is het eerste aanspreekpunt voor de directeur-bestuurder. Als regisseur van het toezichtproces is de voorzitter verantwoordelijk voor de bewaking van de roldiscipline binnen de raad van toezicht en het volgen van de jaarcyclus.

Andere bijkomende taken voor de voorzitter van de raad van toezicht zijn:

  • Zicht houden op de verschillende taakgebieden binnen de raad van toezicht;
  • Vervullen van de werkgeversrol en het klankbord voor de directeur-bestuurder
  • Het zorgdragen voor de externe verantwoording.

 

Profielkenmerken van de onafhankelijk voorzitter
De voorzitter getuigt van maatschappelijke betrokkenheid en in het bijzonder affiniteit met passend onderwijs en in het bijzonder voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben om zich goed te kunnen ontwikkelen.

Hij/zij is in staat om de verdere professionalisering en rolvastheid van de RvT te bevorderen en staat open voor reflectie op het eigen functioneren en dat van de leden van de RvT uitmondend in de jaarlijkse evaluatie van het functioneren van het toezicht en de verantwoording hiervan.

Hij/zij is overdag beschikbaar voor overleg met de directeur-bestuurder en de Raad.

 

Andere profielkenmerken voor de onafhankelijk voorzitter zijn:

  • Heeft een onafhankelijke en onpartijdige opstelling naar de stichting in het algemeen en de directeur-bestuurder in het bijzonder, waarbij hij in staat is een kritische en constructieve dialoog met de directeur-bestuurder te voeren en een cultuur van vertrouwen te vestigen;
  • Kan meedenken met de directeur-bestuurder en voorziet de directeur-bestuurder van waardevolle adviezen;
  • Is een teambuilder voor de raad van toezicht en weet met de leden de balans te vinden tussen hun rol als RvT-lid en hun belangen als bestuurder van de eigen scholen.
  • Is in staat om de eigen werkzaamheden van de RvT in te richten en daarover individueel en collectief verantwoording af te leggen.

 

Meer informatie kun je in de profielschets vinden.

Arbeidsvoorwaarden

De voorzitter van de raad van toezicht ontvangt een passende vergoeding.

Meer informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de huidige voorzitter van de RvT, de heer Max Hoefeijzers via info@hoefeijzersadvies.nl

Als deze vacature je aanspreekt en jij je in het profiel van de voorzitter herkent, nodigen wij je van harte uit om te reageren.
Stuur ons dan je motivatie en curriculum vitae uiterlijk 09-01-2023 naar info@hoefeijzersadvies.nl

Belangrijke data:
De selectiegesprekken met de selectiecommissie vinden plaats in de week van 16-01-2023.

Profielschets-onafhankelijk-vz-SWV NWN