Skip to main content

Hulp bij Schoolkosten

By 2 augustus 2023Nieuws

Hulp bij Schoolkosten

Home > Hulp bij Schoolkosten
Hulp bij school kosten logo

Vervolgproject Schoolkosten & Armoede Voortgezet (Speciaal) Onderwijs

Hulp bij Schoolkosten

In 2020 is het Fonds Vlaardingen Schiedam e.o. voor een periode van drie jaar gestart met het programma “Ontwikkeling Schoolkostenbeleid VO” in de regio Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. Alle VO-scholen uit onze regio hebben zich bij dit initiatief aangesloten en zijn onder begeleiding van Theo Werner actief met dit thema aan de slag gegaan.

Het Fonds heeft voor de scholen een budget beschikbaar gesteld om onder andere een aandachtsfunctionaris aan te stellen en aanvullende activiteiten mogelijk te kunnen maken. Hierbij kan gedacht worden aan activiteiten zoals het aanschaffen van een leenfiets of het vrij verkrijgbaar maken van menstruatieartikelen op school.

Elke school heeft inmiddels een eigen schoolkostenbeleid ontwikkeld, waarbij er in het bijzonder oog is voor kinderen die leven in een situatie van armoede en schulden. 

Aandacht voor armoede

Het is erg belangrijk om aandacht te hebben voor armoede, aangezien onze regio in de top tien staat van gemeentes in Nederland met gezinnen met een laag inkomen. Dit betekent dat de kans erg groot is dat in een klas een of meerdere leerlingen opgroeien in armoede.

Het Nederlands Jeugd Instituut (NJI) geeft aan dat opgroeien in armoede invloed heeft op de schoolprestaties van kinderen. Zij kunnen moeite ervaren met leren, doordat zij de stress van hun ouders meekrijgen en hierdoor minder goed in hun vel zitten.

Bovendien voelen kinderen die in armoede opgroeien zich vaker minder waard, omdat zij op school zien dat sommige zaken voor hen onmogelijk of moeilijk zijn, terwijl diezelfde zaken voor een ander vanzelfsprekend zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het krijgen van nieuwe kleding of het krijgen van cadeautjes wanneer je jarig bent. Het gevoel dat je er dan niet bij hoort, ligt dan uiteraard op de loer. Het NJI stelt daarom geheel terecht dat armoede ook een probleem is van én voor het onderwijs. 

Onderwijskansen & Hulpbijschoolkosten.nl

Het onderwijs op een VO-school brengt kosten met zich mee en deze zijn dus niet voor iedere ouder even makkelijk op te brengen. Hoewel een groot deel van deze kosten vrijwillig zijn, blijven er toch bepaalde kosten over. Om ieder kind dezelfde onderwijskansen te bieden, is het programma “Hulp bij Schoolkosten” in het leven geroepen. Op deze website is er veel informatie te vinden over bijvoorbeeld financiële tegemoetkomingen, maar worden er ook handige tips  en doorverwijzingen gegeven. De website is te bereiken via www.hulpbijschoolkosten.nl

Wij waren erg blij om te horen dat het Fonds besloten heeft het programma op de scholen met de duur van twee jaar te verlengen. Het Fonds blijft gedurende deze periode de scholen financieel steunen met een budget voor de aandachtsfunctionaris en activiteiten die voortkomen uit het schoolkostenbeleid.

Het Fonds heeft wel besloten om per 1 september 2023 de regierol over het programma over te dragen aan het Samenwerkingsverband Nieuwe Waterweg Noord. Voor vragen kunt u dan terecht bij Suzanne Ton, via ston@samenwerkingsverbandnwn.nl.

Laat een reactie achter