Skip to main content

Persbericht – Dankzij het Fonds is er aandacht voor armoedebeleid op middelbare scholen

By 3 oktober 2023Nieuws

Persbericht – Dankzij het Fonds is er aandacht voor armoedebeleid op middelbare scholen

Home > Persbericht – Dankzij het Fonds is er aandacht voor armoedebeleid op middelbare scholen

Persbericht

Schiedam, 29 september 2023

Dankzij het Fonds is er aandacht voor armoedebeleid op middelbare scholen

Hulp bij Schoolkosten overgedragen aan Samenwerkingsverband Nieuwe Waterweg Noord

Het onderwijs op een school voor Voortgezet Onderwijs brengt kosten met zich mee. Van locker tot schoolkamp, van sportkleding tot buitenlandreis. Kosten die niet voor iedere ouder even makkelijk zijn op te brengen. Een groot deel van deze kosten is, gelukkig voor deze ouders, vrijwillig, maar er blijven uitgaven waar je als ouder niet omheen kunt. Omdat ieder kind recht heeft op dezelfde onderwijskansen en moet kunnen deelnemen aan schoolactiviteiten, riep het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. drie jaar geleden het programma ‘Hulp bij Schoolkosten’ in het leven. Per 1 oktober 2023 wordt het programma door het Samenwerkingsverband Nieuwe Waterweg Noord overgenomen.

“De afgelopen drie jaar hebben we constant stapjes in de goede richting gemaakt,” steekt Theo Werner die vanuit het Fonds de afgelopen drie jaar projectleider was van Hulp bij Schoolkosten, van wal. “Het is een groot goed, dat inmiddels niet alleen alle middelbare scholen in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis aan het programma deelnemen, maar ook de Mbo’s Albeda en Lentiz.

Bij iedere school is aandacht voor armoedeproblematiek en schoolkosten. De ogen zijn – als dat nog niet het geval was – geopend voor kansenongelijkheid als gevolg van armoede.” “Armoede is op zoveel zaken van invloed,” vertelt Suzanne Ton, Schoolpsycholoog bij het Samenwerkingsverband en onderwijsondersteuningsspecialist Pronova College en Mavo Schravenlant XL en nu de nieuwe contactpersoon voor Hulp bij Schoolkosten. “Verzuim, gedrag, welzijn en uiteindelijk schoolresultaten kunnen worden beïnvloed door armoede. Het is dan ook ongelooflijk belangrijk om armoede boven tafel te krijgen. Door financiële belemmeringen weg te nemen, vergroot je de onderwijskansen.”

Armoedebeleid beter op de agenda

Aan het programma Hulp bij Schoolkosten heeft het Fonds ruim een half miljoen euro besteed, om onder andere de website www.hulpbijschoolkosten.nl te ontwikkelen voor een duidelijk overzicht van alle regelingen en ondersteuningsmogelijkheden in de regio. Op alle scholen is ook een aandachtsfunctionaris aangesteld. Theo Werner: “Via deze functionaris kunnen ouders op iedere school een beroep doen op ondersteuning wanneer zij problemen hebben met de overgebleven schoolkosten of andere kosten die het onderwijs met zich meebrengt.” Praktisch gezien zijn er in de afgelopen drie jaar veel regelingen doorgevoerd zoals het gratis verstrekken van menstruatieartikelen, gratis fruit, leenfietsen, beschikbaar stellen van laptops of het vergoeden van reiskosten. En het schoolbeleid is aangepast op het vlak van armoede. De ene school gaat daarin verder dan de andere. Een mooi voorbeeld vindt Theo Mavo Schravenlant XL, die alle schoolkosten gemaximaliseerd heeft tot een vrijwillige ouderbijdrage van 50 euro per schooljaar. Maar,” vervolgt Theo “nog niet op alle scholen wordt er evenveel prioriteit gegeven aan armoede en is het verankerd in het beleid. Daarom is het nog te vroeg om te stoppen met Hulp bij Schoolkosten. Vandaar dat het Fonds het programma overdraagt aan het Samenwerkingsverband. Deze stichting is voor ons de perfecte partij, omdat het Samenwerkingsverband er in onze regio voor zorgt dat alle kinderen een passende plek krijgen in het onderwijs en voorkomt dat leerlingen voortijdig om wat voor reden dan ook school verlaten.”


Op foto: V.l.n.r. John Massaar en Theo Werner van het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. dragen het programma Hulp bij Schoolkosten over aan Suzanne Ton en Karin van der Velden van het Samenwerkingsverband Nieuwe Waterweg Noord.

Laat een reactie achter