Doorstroomtafel

Home > Ouder- en jeugdsteunpunt > Doorstroomtafel

De overstap van v(s)o naar mbo is voor sommige jongeren risicovol en vraagt om veel ondersteuning.

Op scholen waar jongeren in kwetsbare positie onderwijs volgen worden doorstroomtafels georganiseerd. Op de doorstroomtafel vindt dossieroverleg plaats over jongeren. Bij de doorstroomtafel sluiten aan;

  • een vertegenwoordiger van Startpunt Go, het jongerenloket van Stroomopwaarts MVS (Werk en Inkomen);
  • de overstapcoach van het samenwerkingsverband en de school (pro, vso, bbl, lwt, isk,);
  • indien betrokken de onderwijsondersteuningsspecialist van de school, eventueel aangevuld met hulpverlening.
  • Soms sluit ook een vertegenwoordiging vanuit het mbo aan.

De beste vervolgstap voor de jongere wordt in overleg bepaald en de verantwoordelijke partij begeleidt de jongere verder (indien nodig met toestemming van ouders en/of jongere). De doorstroomtafels zullen in november, december van het laatste schooljaar van de jongere plaatsvinden op school. In januari, februari komt de doorstroomtafel nog een keer bij elkaar, streven is dat de jongere dan is aangemeld voor een opleiding of wordt begeleid richting werk.

Op de volgende scholen in de regio Nieuwe Waterweg Noord worden de doorstroomtafels georganiseerd:

  • Ericaschool (vso cluster 3)
  • Ilex College (vso cluster 4)
  • ProNovacollege (praktijkonderwijs)
  • De Internationale Vos (isk)
  • Vmbo scholen met bbl en/of lwt (hier zal geen vertegenwoordiger van Werk en Inkomen aansluiten, omdat deze jongeren allemaal doorgaan naar onderwijs).

Jongeren, die meer begeleiding nodig hebben bij de overstap naar onderwijs worden begeleid door de overstapcoach van het samenwerkingsverband.

Jongeren die meer begeleiding nodig hebben bij de overstap naar de arbeidsmarkt zullen worden begeleid door een medewerker van Startpunt Go, het jongerenloket van Stroomopwaarts MVS.

 

Voor een doorstroomtafelbespreking dient toestemming gegeven te worden.

Algemene informatie

Het Samenwerkingsverband NWN ondersteunt scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Maasland bij de begeleiding van leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften.

Meer informatie >

Ouder- en jeugdsteunpunt

Informatie voor ouders en leerlingen over het samenwerkingsverband, passend onderwijs en onze scholen

Meer informatie >

Informatie voor professionals

Informatie voor professionals uit het onderwijs over het samenwerkingsverband, passend onderwijs en aanvraagprocedures.

Meer informatie >