Mijn kind gaat niet meer naar school

Home > Ouder- en jeugdsteunpunt > Mijn kind gaat niet meer naar school
De scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in de regio Schiedam, Vlaardingen en Maassluis en Maasland werken samen in het Samenwerkingsverband Nieuwe Waterweg Noord voor voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs.
Dit samenwerkingsverband heeft als wettelijke taak ervoor te zorgen dat voor alle leerlingen in de regio een passende onderwijsplaats in het voortgezet (speciaal) onderwijs wordt gerealiseerd.
Leerlingen, die langer dan 4 weken niet naar school gaan of voor wie schooluitval dreigt, worden daarom gevolgd en in geval van wettelijk verzuim afgestemd met leerplicht.
Met de school en de onderwijsondersteuningsspecialist wordt (indien nodig) in samenwerking met hulpverlening gewerkt aan terugkeer in de school of plaatsing op een andere passende plek (onderwijs en/of hulpverlening).

Algemene informatie

Het Samenwerkingsverband NWN ondersteunt scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Maasland bij de begeleiding van leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften.

Meer informatie >

Ouder- en jeugdsteunpunt

Informatie voor ouders en leerlingen over het samenwerkingsverband, passend onderwijs en onze scholen

Meer informatie >

Informatie voor professionals

Informatie voor professionals uit het onderwijs over het samenwerkingsverband, passend onderwijs en aanvraagprocedures.

Meer informatie >