Overstapcoach

Home > Ouder- en jeugdsteunpunt > Overstapcoach

Voor sommige jongeren in het voortgezet (speciaal) onderwijs (vso) is de overstap naar het mbo lastig en risicovol. Deze jongeren kunnen begeleid worden bij deze overstap door een overstapcoach van het samenwerkingsverband.

Na een gesprek met ouder(s)/ verzorger(s), de jongere en de mentor/coach en de overstapcoach wordt bepaald welke begeleiding noodzakelijk is.

De begeleiding kan o.a. bestaan uit:

  • een (aantal) gesprek(ken),
  • beroepskeuzetest,
  • verdere begeleiding door een overstapcoach.

De overstapcoach begeleidt in samenwerking met de mentor de jongere bij de overstap naar het mbo. Voor 1 april is de jongere aangemeld bij het mbo.

De overstapcoach heeft de volgende taken:

  • De overstapcoach biedt persoonlijke ondersteuning voor tijdige aanmelding.
  • Ziet toe dat alle ‘zakelijke’ aspecten zoals daadwerkelijke aanmelding, verschijnen op het intake gesprek en de formaliteiten die nodig zijn voor een inschrijving op het mbo goed verlopen.
  • De overstapcoach draagt zorg voor een warme overdracht naar vervolgonderwijs.
  • De overstapcoach onderhoudt contact met ouders/verzorgers.
  • De overstapcoach bespreekt met de leerling hoe het mbo werkt en houdt vinger aan de pols van start schooljaar tot aan de herfstvakantie van dit zelfde jaar.

De jongere wordt na overleg met de overstapcoach schriftelijk aangemeld (zie aanmeldingsformulier bij download) door school met toestemming van ouder(s)/ verzorger(s) en de jongere.

Downloads

Algemene informatie

Het Samenwerkingsverband NWN ondersteunt scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Maasland bij de begeleiding van leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften.

Meer informatie >

Ouder- en jeugdsteunpunt

Informatie voor ouders en leerlingen over het samenwerkingsverband, passend onderwijs en onze scholen

Meer informatie >

Informatie voor professionals

Informatie voor professionals uit het onderwijs over het samenwerkingsverband, passend onderwijs en aanvraagprocedures.

Meer informatie >