Zit mijn kind op het juiste niveau?

Home > Ouder- en jeugdsteunpunt > Zit mijn kind op het juiste niveau?

Het juiste niveau voor uw kind

Soms gaat het niet zo goed met een leerling op school. Dan kunnen er twijfels ontstaan over de capaciteiten van de leerling. Misschien zit de leerling niet op het juiste niveau, misschien is het allemaal te moeilijk of juist te gemakkelijk voor de leerling.

De school kan de leerling (met toestemming van ouder(s) en leerling) dan aanmelden voor een capaciteitenonderzoek bij het Samenwerkingsverband Nieuwe Waterweg Noord.

Doel van het onderzoek
Een capaciteitenonderzoek is een onderzoek dat gebeurt bij leerlingen van basisschool groep 7 en 8, of klas 1, 2 of 3 als de schoolresultaten niet overeenkomen met de verwachtingen. Deze leerlingen hebben zulke resultaten dat de kans groot is dat ze zullen blijven zitten. Het capaciteitenonderzoek is belangrijk, omdat het kan voorkomen dat een student op het verkeerde niveau terechtkomt. Door dit onderzoek te doen kan worden vastgesteld of een student voldoende capaciteiten heeft om het huidige niveau aan te kunnen en kan indien nodig een passendere onderwijsroute worden gekozen.

Met andere woorden:
Als zitten blijven geen zin heeft. Zeker als leerlingen voor een tweede keer een leerjaar doen en weer minder scoren dan verwacht, is het verstandig om te bekijken of overstappen naar een ander onderwijsniveau misschien een veel betere keuze is.

Het capaciteitenonderzoek is een test dat groepsgewijs gebeurt. Hierbij maken we gebruik van de NIO (Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau).

Dit onderzoek is niet bedoeld voor leerlingen die recent al een NIO of ander capaciteitenonderzoek gedaan hebben of voor leerlingen met gedragsproblematiek. Voor hen geldt de route via het ondersteuningsteam (zie ook informatie ondersteuningsteam).

Na het onderzoek
De ouders krijgen de uitslag van het onderzoek per post thuisgestuurd. Als zij geen bezwaar hebben, bespreekt de onderwijsondersteuningsspecialist de uitslag van het capaciteitenonderzoek met de zorgcoördinator en overhandigt het onderzoeksverslag.

Indien gewenst kan de onderwijsondersteuningsspecialist de resultaten in een gesprek toelichten.

Veelgestelde vragen bij dit onderwerp

Wat is de NIO?

De NIO:

Soms doen ze in groep 7 en 8 van de basisschool of klas 1, 2 en 3 van de middelbare school de NIO (Nederlands Intelligentie Onderzoek).

De NIO is een intelligentietest die in een groepsverband afgenomen. De test bestaat uit 6 onderdelen. De kinderen/jongeren krijgen per testonderdeel klassikale instructie, waarna ze zelfstandig aan het werk gaan.

Binnen de NIO kijken ze naar de volgende drie factoren:

  • Verbaal Vermogen: het begrijpen van en redeneren met behulp van taal
  • Rekenkundig en redeneervermogen: het oplossen van (reken) problemen, waarbij taal in

principe geen rol speelt

  • Ruimtelijk Inzicht: het inzicht in ruimtelijke structuren

In de uitslag zie je het Verbale IQ (VIQ) als de factor Verbaal Vermogen. De Symbolische Intelligentie (SIQ) is een combinatie van de tweede en derde factor (Rekenkundig en Redeneervermogen, Ruimtelijk Inzicht). Het Totaal IQ wordt bepaald op basis van de totale prestatie en is niet het gemiddelde van de drie factoren. De testresultaten en andere schoolgegevens worden gebruikt om het beste onderwijsniveau voor het kind/de jongere te bepalen.

Wat gebeurt er met de gegevens van mijn kind en de uitslagen van onderzoek?

Uitslagen van studenten staan in beveiligd systeem archief van Samenwerkingsverband. De resultaten hiervan staan hier voor 3 jaar tot ze verwijderd worden. Deze gegevens zijn alleen in te zien of op te vragen, met toestemming van ouder(s)/ leerling.

Scholen mogen de uitslag van onderzoeken niet zonder meer doorsturen naar een nieuwe school. Ouder(s) en leerling moeten hier eerst toestemming voor geven.

Algemene informatie

Het Samenwerkingsverband NWN ondersteunt scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Maasland bij de begeleiding van leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften.

Meer informatie >

Ouder- en jeugdsteunpunt

Informatie voor ouders en leerlingen over het samenwerkingsverband, passend onderwijs en onze scholen

Meer informatie >

Informatie voor professionals

Informatie voor professionals uit het onderwijs over het samenwerkingsverband, passend onderwijs en aanvraagprocedures.

Meer informatie >